VANNKRAFT - REN ENERGI

 

Hovedside

Fakta

Historie

Vannsalg

1906 - 2006

Jubileumsboka

Linkar

 

 

 

 

 

 

 

 

Klart Kaldt Norsk Vann

AS Tyssefaldene er primært en vannkraft produsent med en årlig middelproduksjon på ca 2200 GWh. Selskapets administrasjon er lokalisert i Tyssedal på østsiden av Sørfjorden i Hardanger.

Nedslagsfeltet som er 420 km2 ligger på sørvestlige delen av Hardangervidda, med en middelhøyde på 1300 m.o.h. Årlig nedbør i nedslagsfeltet er ca. 1400 mm som igjen gir et årlig midlere tilløp på ca. 820 millioner m3. Disse store vannmengdene ledes i tunneler ned til to kraftstasjoner i Skjeggedal før det ender opp i Oksla kraftstasjon i Tyssedal ved Sørfjorden. Vannet passerer gjennom dette systemet uten å bli påvirket fra sin opprinnelige klare, kalde og reine tilstand.
 

AS Tyssefaldene har i forlengelsen av Oksla kraftstasjonen installert et vannpumpeanlegg som er i stand til å pumpe 40000 m3 vann per dag. Det betyr at et tankskip på 40000 dwt kan lastes på 24 timer. Pumpekapasiteten kan enkelt utvides til 80000 m3 vann per dag.
Vannmagasinene i de Norske fjellene er full av klart, reint og kaldt ikke-forurenset vann, og selskapet kan tilby dette fra sine pumpeanlegg i Tyssedal ved Sørfjorden.

AS Tyssefaldene

Vannkvaliteten har blitt testet hver måned over en periode på ett år med gode resultater i henhold til kjemiske og bakteriologiske verdier. Vannet tilfredsstiller de strengeste krav til drikkevann.

 

 

 

 

© 2006 Tyssefaldene